AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ 2019-cu il mayın 21-dən 25-dək Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üçün açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satınalınması məqsədilə AÇIQ TENDER ELAN EDİR

FED.az TENDER  xəbər verir ki, tenderdə  sərgi stendlərinin quraşdırılması sahəsində təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.


Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1000 (min) manat və ya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq (www.cbar.az) 1000 (min) manatın ödəniş gününə ABŞ dolları ilə ekvivalentini tenderdə iştirak haqqı kimi aşağıda göstərilən bank hesablarından birinə köçürdükdən və bunu təsdiq edən sənədi təqdim etdikdən sonra Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü mərtəbə, telefon- +99412 5058704 (daxili- 2300), e-mail- sanubar.khankishiyeva@tourismboard.az) nömrəli ünvandan ala bilərlər:
Manat hesabı
Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
Mh- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik- CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN- 1404365471
H/h- AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
USD hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN-1404365471
Dollar hesabı- AZ24PAHA38160USDHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i- 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
Avro hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN- 1404365471
Avro hesabı- AZ55PAHA38160EURHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i: 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış; 
-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;
-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 
-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;
-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.
İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak etmək üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və təklifin bank təminatını isə qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 1 may 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvana , Landmark I, 3-cü mərtəbədə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların tender təklifləri 2 may 2019-cu il saat 11.30-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvanda, Landmark I, 3-cü mərtəbədə açılacaqdır.
Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir. 

 

 

 

 

 

 


[Disclaimer: Below text is machine translated. For accuracy refer the original language text given above.]

For exhibition stand - TENDER ANNOUNCEMENT

STATE TOURISM AGENCY OF AZERBAIJAN REPUBLIC OPEN TENDER FOR PRIVATIZATION OF THE EXHIBITION STANDARD WITH THE REQUEST FOR EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN from May 21 to 25, 2019 in the tourism fair in Frankfurt, Germany Announces 

FED.az According to the tender, the tender and qualified staff with experience in the installation of exhibition stands with the resident and non-resident legal entities can participate.


Those wishing to take part in the tender must transfer USD equivalent of 1000 (min) manat or 1000 (min) manat in accordance with the official exchange rate of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan as one of the following bank accounts, The main terms and conditions of the tender, prepared in Azerbaijani and English languages ​​after submission of the document, are: Baku city, Nizami street, 96 E, Landmark I, 3rd floor, tel. +99412 5058704 (internal - 2300), e-mail - sanubar.khankishiyeva @ tourismboard.az) can be obtained at the plate: 
Manat account, 
the issuer 
of the State Treasury's 
bank kodu 210005 
VOEN 1401555071 
Mh AZ41NABZ01360100000000003944 
SWIFT CTREAZ22 bik
Field 
State Travel Agency of the Republic of Azerbaijan 
VEN - 1404365471 
H / h- AZ51CTRE00000000000002178502 
Budget Level Code -7 
Budget Classification Code -142340 
USD Account 
Area - State Travel Agency of the Republic of Azerbaijan Address - 
Baku city, Nizami street 96E, Landmark I, 3rd floor 
TIN -1404365471 
Dollar account- AZ24PAHA38160USDHC0100090832 
"PASHA Bank" JSC  
Code- 505141  
Bank's TIN-1700767721  
SWIFT-PAHAAZ22  
M / h- AZ82NABZ01350100000000071944 
Euro account 
Area- State Travel Agency of the Republic of Azerbaijan Address - 
Baku, Nizami street, 96E, Landmark I, 3 the third floor
TIN - 1404365471 
Euro account 
- AZ55PAHA38160EURHC0100090832 "PASHA Bank" JSC  
Code- 505141  
Bank's TIN: 1700767721  
SWIFT-PAHAAZ22  
M / h- AZ82NABZ01350100000000071944 

Participation fee is not refundable in any case. 
Bidders must submit the following documents for 
participation in the tender  - Written application for participation in the tender; 
- bank document on payment of participation fee; 
- Tender proposal (must be valid at least 30 (thirty) banking days after the date of opening of the envelopes); 
- bank guarantee in the amount of 1 (one) percent of the tender proposal value (should be 30 (thirty) banking days);
- a reference from the relevant tax and social security authority about the absence of past due commitments to the taxes and other obligatory payments; 
- the financial statement approved by the state body (s) about the activity of the bidder within the last 1 (one) year; 
- bank certificate on financial position of the bidder during the last 1 (one) year; 
- duly certified copies of initial registration documents and additions and amendments thereto (indicating the applicant's full name, legal status, place of incorporation of the country of registration and main place of business) and requisites; 
- document confirming the authority of the person who has the authority to sign the bid and the procurement contract;
- Documents confirming the work experience of the applicant for similar works; 
- other documents (all other documents specified in the main terms of the tender). 
If the bidders want to participate in the tender by creating a consortium, they must submit the consortium agreement, as well as the above-mentioned documents (information) on all the consortium companies. 
Bidders must submit tenders in two copies in closed, stamped double envelopes (original and copy). If there are differences between the original and copy of the bids, the original will be given a copy of the original.
All documents submitted by bidders from the Republic of Azerbaijan to the tender must be compiled in the state language of the Republic of Azerbaijan. Bidders from foreign countries must, together with the text in their language of origin, add a copy of the text translated into Azerbaijani language. 

Bidders shall prepare their proposals in accordance with the provisions set out in the Tender Documentation, submit Tender Documents (except bidding proposal and Bid Bid) to submit Tender Offer and Bid Security at double-sealed double envelopes must be submitted at the Landmark I, 3rd floor, on May 1, 2019, 17:00, Baku, Nizami Street, 96 E.
Envelopes submitted later than indicated will be returned without opening. 
Bidders' bids will be opened on May 2, 2019, at 11:30, Landmark I, 3rd floor, at Nizami Street, 96 E, Baku. 
Envelopes will be opened on the sequence of their submission with the participation of authorized representatives of the bidders and proposals will be announced.